Експерти от Обединеното кралство (експертни хигиенисти) са установили, че спално облекло, пижами, negligees — истински «бактериални бомби». Това е рядко промяна на пижами и промиване […]

Урина — продукт на човешката дейност. Образование се среща в бъбреците, е сложен и продължителен процес. От тази телесни течности фитили вода шлаки (пикочна киселина, […]