Статистика заболеваемостта, свързана със съдържанието на хемоглобин в кръвта под нормата (анемия) е много приблизителни. В Русия всяка година записва почти 1,5 милиона души с […]