За съвременната медицина извънредно значение днес е опазване и възстановяване на мозъчното кръвообращение, защото това е как то е адекватно зависи комфортен живот в неговата […]

Младите борови шишарки са широко използвани от нашите предци — навигатори, индустриалци, жителите на Сибир, като най-доброто средство за скорбут, туберкулоза, бронхит, настинки, заболявания на […]