Белодробен оток — животозастрашаваща патология — изисква да предоставят спешна медицинска помощ и спешно хоспитализиран състояние patsienta.Dannoe препълване се характеризира с белодробни капиляри, екстравазация (изход) […]