Нашите деца непрекъснато са в контакт с околната среда и нейните компоненти: предмети, възрастни, връстници, животни и т.н. В допълнение към видими обекти около очите […]