Д-р Стефани Seneffe — изследовател в Масачузетския технологичен институт при представянето на изследването си направи изненадващо изявление. Изследването е насочено към изследване на ефекта на […]

В началото на юни 2015 г., доклада на Агенцията за безопасност на храните в ЕС е прозвуча предупреждение, че в някои храни, а именно картофен […]

Министерство на здравеопазването на Обединеното кралство съобщава на докладваните случаи на заразяване на хора с туберкулоза по говедата тип контакт с болни домашни котки. Това […]

Липса на свободно време, за да се готви домашна храна настоява жителите на градовете за използване не полезни продукти, повечето от нашата закуска сандвичи, сладкиши […]