Различни заболявания на кръвоносната система, в която общият брой на тромбоцитите е под нормата, обединени от общо име — тромбоцитопения. Брои Физиологични норми на съдържание […]

Статистика заболеваемостта, свързана със съдържанието на хемоглобин в кръвта под нормата (анемия) е много приблизителни. В Русия всяка година записва почти 1,5 милиона души с […]

Биохимичен анализ на кръвта е един от най-популярните техники за лекари и пациенти. Ако се научите как да «чете» този анализ, е възможно да се […]

Общия протеин в серума — е концентрацията на албумин и глобулини на течния компонент на кръв в количества, изразени количествено. Измерена по този показател в […]