От незапомнени времена, като език се извършва диагностика на заболявания на организма. Езикът сигнализира още преди болката и ярките признаци на заболяването. Древните лечители вярват, […]

Иригография — специален метод за изследване на дебелото черво с помощта на контраст радиография. Техниката се състои от въвеждане в червата специален контрастен агент, който […]