Той се смята за един от най-страшните акушерски патологии плацента превия, която се наблюдава в 0,2 — 0,6% от всички бременности завършиха раждането. Колко опасен […]

По-възрастният човек става, толкова повече живота си багаж. Този багаж не е само знания и опит, но също така и голямо разнообразие от най-различни заболявания […]

По време на бременността почти всяка жена е изправена пред проблема с «лошите» зъби. Влошените дентално здраве, дори и за тези жени, които не разполагат […]