Burn — остро увреждане на кожата и подлежащите тъкани. Бърнс са различни: термични, електрически, химически, радиационни. Най-често се срещат в дома изгори с вряла вода. […]