Белодробен оток — животозастрашаваща патология — изисква да предоставят спешна медицинска помощ и спешно хоспитализиран състояние patsienta.Dannoe препълване се характеризира с белодробни капиляри, екстравазация (изход) […]

Невъзможно е да си представим живота на съвременния човек в дома, без използването на теглото на битова химия: перилен препарат ефективно измива неща — повечето […]