Изолиране на ацетон отделя в урината се нарича ацетонурия. Ацетон са токсични кетонни тела и се произвежда в организма, което представлява продуктите на непълно разграждането […]